English עברית
קבצי פרויקטים


קבוצת סופרין עוסקת בפעילות ייזום, ניהול הנדסי והקמה של פרויקטי נדל"ן בתחומי המגורים, המשרדים והמסחר.
הקבוצה הינה תאגיד חברות פרטיות באחזקת משפחת סופרין.
בראש הקבוצה עומד קלמן סופרין, בעל ניסיון עשיר ומוניטין רב בייזום, תכנון ובניית פרויקטים מובילים בישראל וברחבי העולם.